Loading...
 
 

"Promýšlíme každý krok na Vaší cestě k úspěchu"


Certifikáty
  • HEJDUK s.r.o. je členem kolektivního systému REMA, prostřednictvím kterého plní svoji povinnost odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu v rozsahu, který jí ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 7/2005 Sb., který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES a související vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.
    Certifikát REMA náhled zde:
    Certifikát REMA
  • HEJDUK s.r.o. je zapojena do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM, a.s. podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
    Certifikát EKO-KOM náhled zde:
    Certifikát EKO-KOM